Prekladateľské služby
Investovanie do prekladu hodnotného dokumentu sa Vám môže niekoľkonásobne vrátiť v priebehu jeho využitia, čo často predstavuje aj obdobie niekoľkých rokov. Precíznosť a dôslednosť predstavujú významnú úlohu počas akéhokoľvek prekladu, realizovaného našou firmou. Máme vybudovaný tím profesionálnych prekladateľov, čo zabezpečí kvalitu a bezchybnosť preloženého textu.

Objednanie a doručenie dokončeného prekladu
Objednávka by mala obsahovať požadovaný jazyk a termín vyhotovenia, text môžete zaslať e-mailom, poštou, kuriérom alebo priniesť osobne. My pre Vás pripravíme cenovú ponuku s ohľadom na náročnosť prekladu a dĺžku doby na spracovanie. Po Vašom potvrdení sa objednávka stáva záväznou a na preklade sa začne pracovať. Dokončený preklad sa klientovi doručí vopred dohodnutou formou, poštou, faxom, alebo v elektronickej forme e – mailom, či na CD.

Jazykové skupiny:

  • 1.jazyková skupina: ČESKÝ, ANGLICKÝ, NEMECKÝ
  • 2.jazyková skupina: POĽSKÝ, MAĎARSKÝ
  • 3.jazyková skupina: FRANCÚZSKY, ŠPANIELSKY, TALIANSKY
  • 4.jazyková skupina: SRBSKÝ, CHORVÁTSKY, RUSKÝ, RUMUNSKÝ, BULHARSKÝ, BOSNIANSKY, HOLANDSKÝ, ŠVEDSKY A ĎALŠIE...

Máte záujem o preklad alebo tlmočenie?

Napíšte nám, radi Vám odpovieme na Vaše otázky a dohodneme sa na osobnom stretnutí.

O nás

EASY SCHOOL jazyková škola sa venuje výučbe cudzích jazykov a pôsobíme na najväčšom banskobystrickom sídlisku Sásová.Cieľom našich jazykových kurzov je dosiahnuť, aby boli študenti schopní komunikovať v cudzom jazyku, či už pri stretnutí sa s cudzincom na ulici, na dovolenke, počas pracovnej cesty, v škole, v práci alebo vo svojom voľnom čase. Jednoducho, aby absolvovanie kurzu u nás naplno využili pre svoje potreby.