Spoločnosť EASY SCHOOL, s.r.o. vznikla 11.7.2006. Ako jazyková škola sa venujeme výučbe cudzích jazykov a pôsobíme na najväčšom banskobystrickom sídlisku Sásová. Svoju činnosť sme zahájili otvorením celoročných kurzov anglického a nemeckého jazyka dňa 2.10.2006. Do prvého trimestra sa zapísalo približne 100 študentov piatich úrovní anglického jazyka, konverzačného kurzu a kurzu nemeckého jazyka pre začiatočníkov.

Cieľom našich jazykových kurzov je dosiahnuť, aby boli študenti schopní komunikovať v cudzom jazyku, či už pri stretnutí sa s cudzincom na ulici, na dovolenke, počas pracovnej cesty, v škole, v práci alebo vo svojom voľnom čase. Jednoducho, aby absolvovanie kurzu u nás naplno využili pre svoje potreby.

Výučba je zameraná na rozvoj porozumenia a hovorenia – počúvanie, čítanie, ústna interakcia, ústny a písomný prejav. Snažíme sa, aby študenti získali vedomosti o gramatike a slovnej zásobe, spoločenských zvykoch v cudzojazyčnom prostredí, ako aj potrebné zručnosti - aby boli schopní porozumieť hovorenému slovu, začať, viesť a ukončiť konverzáciu v rôznych situáciách, čítať a porozumieť textom a tvoriť texty.

Samozrejmosťou je, že vyučujeme výlučne v cudzom jazyku vo všetkých skupinách a pri všetkých vekových kategóriách. (Pri vysvetľovaní zložitejšej gramatiky a pri neporozumení študentov, najmä v začiatočníckych úrovniach nemáme problém pomôcť v materinskom jazyku.)

K našim prioritám patrí poskytovanie kvalifikovanej výučby cudzích jazykov, preto spolupracujeme výhradne s kvalifikovanými pedagógmi. Venujeme sa aj prekladom z a do rôznych jazykov a v rôznych oblastiach. Máme vybudovaný tím profesionálnych prekladateľov, čo zabezpečí kvalitu a bezchybnosť preloženého textu.

Čo Vám ponúkame?

  • kvalifikovaných, ústretových a trpezlivých lektorov
  • priateľskú atmosféru
  • nepreplnené skupiny (maximálne 8 študentov), v ktorých si okrem učenia sa cudzieho jazyka užijete aj kopec srandy :)
  • príjemné a pekné prostredie učební
  • prijateľné ceny a zaujímavé zľavy

Naši lektori

Mgr. Martina Peťková

Navštívte nás v SÁSOVEJ

Jazyková škola EASY SCHOOL sa nachádza na prvom poschodí v podnikateľskom inkubátore na Rudohorskej 33

O nás

EASY SCHOOL jazyková škola sa venuje výučbe cudzích jazykov a pôsobíme na najväčšom banskobystrickom sídlisku Sásová.Cieľom našich jazykových kurzov je dosiahnuť, aby boli študenti schopní komunikovať v cudzom jazyku, či už pri stretnutí sa s cudzincom na ulici, na dovolenke, počas pracovnej cesty, v škole, v práci alebo vo svojom voľnom čase. Jednoducho, aby absolvovanie kurzu u nás naplno využili pre svoje potreby.